Melão

Produtos: Agree

Pragas: Diaphania hyalinata, Diaphania nitidalis

Armadilha: –